Chào mừng quý vị đến với Fairfax Votes!

Trang web này là nơi duy nhứt quý vị tìm đọc để biết mọi thông tin về việc bỏ phiếu tại Quận Fairfax, Virginia. Nơi trang hướng dẫn này, quý vị cử tri có thể ghi danh bỏ phiếu, kiểm tra việc ghi danh của mình, hoặc tìm hiểu về các cách bỏ phiếukiểm tra các cuộc bầu cử sắp tới.

KỲ BẦU CỬ TỚI

Thứ ba, Tháng Mười Một 5, 2024 Tổng tuyển cử và đặc biệt

Nhờ sự lãnh đạo của đảng Dân chủ trong Đại Hội đồng và địa phương ở Hạt Fairfax, việc bỏ phiếu thật dễ dàng như đếm 1, 2, 3.. vậy.

1

Tôi có phải ghi danh để bỏ phiếu không?

Trước khi có thể bỏ phiếu, quý vị cần phải ghi danh. Khi chuyển nhà, quý vị cần ghi danh địa chỉ mới. Việc ghi danh, thay đổi địa chỉ hoặc xác nhận trạng thái ghi danh của quý vị rất dễ dàng bằng cổng thông tin trực tuyến an toàn.

Quý vị không sống ở Hạt Fairfax? Hãy truy cập iwillvote.com để biết thông tin bỏ phiếu.

Quý vị có câu hỏi? Hãy xem trang Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi hoặc gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri theo số (844) 482-8683.

2

Tôi bỏ phiếu ở đâu?

Hãy là một cử tri hiểu biết! Biết trên lá phiếu của mình có gì trước khi quý vị đi bỏ phiếu. Tải xuống phiếu bầu mẫu được cá nhân hóa của quý vị bằng công cụ tra cứu bên dưới.

Nhập địa chỉ nhà của quý vị ở Hạt Fairfax (ví dụ: 777 Đường Lynn, Herndon).

Quý vị không sống ở Hạt Fairfax? Hãy truy cập iwillvote.com để biết thông tin bỏ phiếu.

3

Làm thế nào để bỏ phiếu?

Việc bỏ phiếu đã trở nên dễ tiếp cận và an toàn hơn bao giờ hết. Có ba cách để bỏ phiếu: Sớm, Qua Thư và vào Ngày Bầu cử. Chọn bất kỳ lựa chọn nào bên dưới để tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị.

Bỏ phiếu qua Thư

Yêu cầu một lá phiếu được gửi trực tiếp đến quý vị. Sau khi bỏ phiếu, quý vị có thể gửi lại qua đường bưu điện, tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào hoặc vào ngày 5 tháng Mười Một.

 

Khuyến khích

Bỏ phiếu Sớm

Tùy chọn thuận tiện nhất để bỏ phiếu của bạn. Bỏ phiếu sớm không có lý do sớm có sẵn bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 20 tháng Chín. Các địa điểm bổ sung mở cửa từ ngày 17/10 đến ngày 2/11.

Bỏ phiếu vào
Ngày Bầu cử

Bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của quý vị trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Ngày Bầu cử, ngày 5 tháng Mười Một. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn để bỏ phiếu.

Các Cuộc bầu cử Sắp tới và các Ngày Quan trọng

 • Thứ sáu, ngày 20 tháng 9Bắt đầu bỏ phiếu sớm

  Việc bỏ phiếu sớm bắt đầu tại 3 địa điểm, Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax, Trung tâm Chính phủ Mt. Vernon và Trung tâm Chính phủ Quận Bắc.

  Việc bỏ phiếu sớm bắt đầu tại các địa điểm được chọn.

 • Thứ ba, ngày 15 tháng 10Hạn chót ghi danh Cử tri

  Ghi danh để bỏ phiếu hoặc cập nhật ghi danh của quý vị trước 5 giờ chiều để hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

 • Thứ sáu, ngày 25 tháng 10Hạn chót để Yêu cầu Bỏ phiếu qua Thư

  Yêu cầu một lá phiếu vắng mặt gửi qua thư cho quý vị trước 5 giờ chiều.

 • Thứ sáu, ngày 20 tháng 9Các Địa điểm Bỏ phiếu Sớm Bổ sung Mở cửa

  13 địa điểm bổ sung để bỏ phiếu sớm sẽ hoạt động.

 • Thứ bảy, ngày 2 tháng 11Ngày Cuối cùng của việc Bỏ phiếu Sớm

  Ngày cuối cùng để bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào có sẵn.

 • Thứ ba, ngày 5 tháng 11Ngày Tổng Tuyển cử

  Các phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu thông thường của quý vị.

  Tất cả các văn phòng sẽ có trên lá phiếu.

   

Bạn có Vấn đề hoặc Mối bận tâm?

Ở lại địa điểm bỏ phiếu và gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri

(844) 482-8683

Hoặc hỏi người quan sát cuộc bỏ phiếu để được hỗ trợ.

Liên hệ với Chúng tôi

Fairfax County Democratic Committee:
info@fairfaxdemocrats.org or 703-573-6811