Chào mừng quý vị đến với Fairfax Votes!

Website này là điểm đến duy nhất của quý vị để biết được thông tin bỏ phiếu ở Hạt Fairfax, Virginia. Từ đây, quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu, kiểm tra ghi danh của mình, tìm hiểu về các cách bỏ phiếu cũng như kiểm tra các cuộc bầu cử sắp tới.

Cuộc bầu cử Tiếp theo

Tổng Tuyển cử ngày 7 tháng 11

Đại hội đồng và các văn phòng địa phương

Tìm 14 đảng viên Đảng Dân chủ trong lá phiếu của bạn bằng cách nhập địa chỉ của bạn bên dưới:

Nhờ sự lãnh đạo của đảng Dân chủ trong Đại Hội đồng và địa phương ở Hạt Fairfax, việc bỏ phiếu thật dễ dàng như đếm 1, 2, 3.. vậy.

1

Tôi có phải ghi danh để bỏ phiếu không?

Trước khi có thể bỏ phiếu, quý vị cần phải ghi danh. Khi chuyển nhà, quý vị cần ghi danh địa chỉ mới. Việc ghi danh, thay đổi địa chỉ hoặc xác nhận trạng thái ghi danh của quý vị rất dễ dàng bằng cổng thông tin trực tuyến an toàn.

Quý vị không sống ở Hạt Fairfax? Hãy truy cập iwillvote.com để biết thông tin bỏ phiếu.

Quý vị có câu hỏi? Hãy xem trang Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi hoặc gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri theo số (844) 482-8683.

2

Tôi đang ở Khu vực nào?

Hãy là một cử tri hiểu biết! Biết trên lá phiếu của mình có gì trước khi quý vị đi bỏ phiếu. Tải xuống phiếu bầu mẫu được cá nhân hóa của quý vị bằng công cụ tra cứu bên dưới.

Tra cứu Thông tin Trên Lá phiếu của Quý vị

Nhập địa chỉ nhà của quý vị ở Hạt Fairfax (ví dụ: 777 Đường Lynn, Herndon).

Quý vị không sống ở Hạt Fairfax? Hãy truy cập iwillvote.com để biết thông tin bỏ phiếu.

3

Làm thế nào để bỏ phiếu?

Việc bỏ phiếu đã trở nên dễ tiếp cận và an toàn hơn bao giờ hết. Có ba cách để bỏ phiếu: Sớm, Qua Thư và vào Ngày Bầu cử. Chọn bất kỳ lựa chọn nào bên dưới để tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị.

Bỏ phiếu qua Thư

Yêu cầu một lá phiếu được gửi qua thư trực tiếp đến quý vị. Sau khi bầu, quý vị có thể gửi lại lá phiếu qua thư, tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào, hoặc tại bất kỳ điểm bỏ phiếu nào vào Ngày Bầu cử, ngày 7 tháng 11.

Khuyến khích

Bỏ phiếu Sớm

Lựa chọn thuận tiện nhất để quý vị bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu sớm không cần lý do sẽ bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 22 tháng 9. Nhiều địa điểm mở cửa từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11.

Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử

Bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của quý vị trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Ngày Bầu cử, ngày 7 tháng 11. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị bỏ phiếu.

Các Cuộc bầu cử Sắp tới và các Ngày Quan trọng

Ngày 7 tháng 11 năm 2023 Tổng Tuyển cử

 • Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9Ngày Đầu tiên của việc Bỏ phiếu Sớm

  Việc bỏ phiếu sớm bắt đầu tại các địa điểm được chọn.

 • Thứ Hai, ngày 16 tháng 10Hạn chót ghi danh Cử tri

  Ghi danh để bỏ phiếu hoặc cập nhật ghi danh của quý vị trước 5 giờ chiều để hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

 • Thứ Năm, ngày 26 tháng 10Các Địa điểm Bỏ phiếu Sớm Bổ sung Mở cửa

  13 địa điểm bổ sung để bỏ phiếu sớm sẽ hoạt động.

 • Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10Hạn chót để Yêu cầu Bỏ phiếu qua Thư

  Yêu cầu một lá phiếu vắng mặt gửi qua thư cho quý vị trước 5 giờ chiều.

 • Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11Ngày Cuối cùng của việc Bỏ phiếu Sớm

  Ngày cuối cùng để bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào có sẵn.

 • Thứ Ba, ngày 7 tháng 11Ngày Tổng Tuyển cử

  Các địa điểm bầu cử sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Quý vị phải bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu của mình. Lá phiếu Bỏ phiếu qua Thư phải được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối.

Bạn có Vấn đề hoặc Mối bận tâm?

Ở lại địa điểm bỏ phiếu và gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri

(844) 482-8683

Hoặc hỏi người quan sát cuộc bỏ phiếu để được hỗ trợ.

Liên hệ với Chúng tôi

Fairfax County Democratic Committee:
info@fairfaxdemocrats.org or 703-573-6811