Bỏ phiếu Sớm Trực tiếp

Mọi cử tri đã ghi danh có thể bỏ phiếu sớm mà không cần lý do hay giải thích. Các lá phiếu bầu cử sớm được chuyển trực tiếp vào máy bỏ phiếu, vì vậy quý vị có thể an tâm rằng lá phiếu của mình sẽ được tính.

Việc bỏ phiếu trong cuộc Tổng Tuyển cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 tại ba địa điểm: Văn phòng Hộ tịch tại Trung tâm Chính quyền Hạt Fairfax, Trung tâm Chính quyền Hạt Bắc và Trung tâm Chính quyền Mount Vernon. Bắt đầu từ thứ Năm, ngày 26 tháng 10, việc bỏ phiếu sẽ có sẵn tại 13 địa điểm khác. Địa điểm và thời gian được liệt kê bên dưới. Bạn cũng có thể chọn bỏ phiếu vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật.

Tất cả các cử tri của Hạt Fairfax đều đủ điều kiện bỏ phiếu sớm tại bất kỳ địa điểm nào dưới đây. Các cử tri không thuộc Hạt Fairfax có thể liên hệ với cơ quan hộ tịch địa phương để biết thông tin về các lựa chọn bỏ phiếu sớm trực tiếp trong khu vực của họ.

Bỏ phiếu ở lề đường cũng có sẵn trong thời gian bỏ phiếu sớm: những người từ 65 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật thể chất có thể bỏ phiếu từ xe của họ.

Quý vị đã nhận được một lá phiếu qua thư nhưng muốn gửi lại trực tiếp? Quý vị có thể bỏ lá phiếu đã hoàn thành của mình tại bất kỳ địa điểm nào ở dưới đây trong giờ làm việc. Mỗi địa điểm đều có các thùng phiếu và lúc nào cũng có mặt Nhân viên Bầu cử tại thùng phiếu.

Ngày 22 tháng 9 - 4 tháng 11
tại ba Trung tâm Bỏ phiếu Sớm

Địa điểm & Thời gian:
Nhấp vào địa điểm để mở trong Bản đồ Google

Trung tâm Chính quyền Hạt Fairfax

Các ngày trong tuần: 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều
Thứ Bảy (23 tháng 9, 28 tháng & 4 tháng 11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ Nhật (29 tháng 10): 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Chính quyền Mount Vernon

Các ngày trong tuần: 1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Thứ Bảy (23 tháng 9, 28 tháng 10 & 4 tháng 11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ Nhật (29 tháng 10): 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Chính quyền Hạt Bắc

Các ngày trong tuần: 1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Thứ Bảy (23 tháng 9, 28 tháng 10 & 4 tháng 11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ Nhật (29 tháng 10): 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Ngày 26 tháng 10 - 4 tháng 11
tại 13 địa điểm trên toàn Hạt Fairfax

Thời gian:

Các ngày trong tuần: 1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Thứ Bảy (28 tháng 10 & 4 tháng 11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ Nhật (29 tháng 10): 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Địa điểm:
Nhấp vào địa điểm để mở trong Bản đồ Google

Thư viện Trung tâm Burke
Thư viện Khu vực Centerville
Trung tâm Chính quyền Franconia
Thư viện Great Falls
Thư viện Herndon Fortnightly
Thư viện Lorton
Trung tâm Chính quyền Mason
Trung tâm Chính quyền McLean
Trung tâm Cộng đồng Providence
Trung tâm Chính quyền Sully
Thư viện Thomas Jefferson
Thư viện Khu vực Tysons-Pimmit
Trung tâm Chính quyền West Springfield

Tất cả các địa điểm đóng cửa cho Ngày Thổ dân vào ngày 9 tháng 10.

Yêu cầu về Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ tùy thân có ảnh không phải là loại giấy tờ xác nhận danh tính duy nhất được chấp nhận. Các loại giấy tờ được chấp nhận bao gồm hóa đơn điện nước hiện tại, bảng sao kê tài khoản ngân hàng, séc của chính phủ, phiếu lương hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác của chính phủ có tên và địa chỉ của quý vị.

Một số loại giấy tờ xác nhận danh tính phổ biến nhất được chấp nhận ở tất cả các địa điểm trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu cử là:

*Không được hết hạn quá 12 tháng

Ví dụ về các loại giấy tờ xác nhận danh tính không được chấp nhận bao gồm:

Bản đồ các Địa điểm Bỏ phiếu Sớm

Bản đồ bên dưới hiển thị các địa điểm bỏ phiếu sớm có sẵn cho tất cả các cử tri Hạt Fairfax, bất kể quý vị thuộc khu vực nào. Các khu vực hiển thị trên bản đồ là của Hạ viện Hoa Kỳ, văn phòng duy nhất tham gia bầu cử trong năm nay.

Quý vị không cần phải bỏ phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu sớm trong khu vực của mình để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Nhân viên Bầu cử điểm danh quý vị sẽ trao cho quý vị lá phiếu thích hợp cho khu vực của quý vị.

Lưu ý: Quý vị có thể nhấp vào các địa điểm để xem thời gian làm việc và được chỉ đường đi đến địa điểm đó.

Bạn có Vấn đề hoặc Mối bận tâm?

Ở lại địa điểm bỏ phiếu và gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri

(844) 482-8683

Hoặc hỏi người quan sát cuộc bỏ phiếu để được hỗ trợ.