Bỏ phiếu Sớm Trực tiếp

Mọi cử tri đã ghi danh có thể bỏ phiếu sớm mà không cần lý do hay giải thích. Các lá phiếu bầu cử sớm được chuyển trực tiếp vào máy bỏ phiếu, vì vậy bạn có thể tự tin rằng lá phiếu của mình được tính.

Việc bỏ phiếu trong cuộc Tổng Tuyển cử ngày 2 tháng 11 năm 2021 bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 tại ba địa điểm: Văn phòng ghi danh tại Trung tâm Chính quyền Hạt Fairfax, Trung tâm Chính quyền Hạt Bắc và Trung tâm Chính quyền Mount Vernon. Bắt đầu từ thứ Năm, ngày 21 tháng 10, việc bỏ phiếu sẽ có sẵn tại 13 địa điểm khác. Địa điểm và thời gian được liệt kê bên dưới. Bạn cũng có thể chọn bỏ phiếu vào thứ Bảy.

ĐIỂM MỚI CHO CUỘC BẦU CỬ NÀY Tất cả các địa điểm đều tổ chức bỏ phiếu vào Chủ Nhật từ 1 đến 5 giờ chiều ngày 24 tháng 10

Tất cả các cử tri của Hạt Fairfax đều đủ điều kiện bỏ phiếu sớm tại bất kỳ địa điểm nào dưới đây. Các cử tri không thuộc Hạt Fairfax có thể kiểm tra với cơ quan ghi danh địa phương của họ để biết thông tin về các lựa chọn bỏ phiếu sớm trực tiếp trong khu vực của họ.

Chúng tôi tổ chức bỏ phiếu ở lề đường trong thời gian bỏ phiếu sớm: những người từ 65 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật thể chất có thể bỏ phiếu từ xe của họ.

Bạn đã nhận được một lá phiếu qua thư nhưng muốn gửi lại trực tiếp? Bạn có thể bỏ lá phiếu đã hoàn thành của mình tại bất kỳ địa điểm nào trong số này, trong giờ làm việc. Bên trong mỗi địa điểm bỏ phiếu đều có thùng đựng phiếu bầu qua thư và lúc nào cũng có mặt Nhân viên Bầu cử tại thùng đựng phiếu.

17 tháng 9 - 30 tháng 10
tại ba Trung tâm Bỏ phiếu Sớm

Địa điểm & Thời gian:
Nhấp vào vị trí để mở trong Google Maps

Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax, Suite 323

Các ngày trong tuần: 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều
Thứ Bảy (18 tháng 9, 23 & 30 tháng 10): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ Nhật MỚI! (24 tháng 10): 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Chính quyền Hạt Bắc

Các ngày trong tuần: 12 giờ trưa – 7 giờ tối
Thứ Bảy (18 tháng 9, 23 & 30 tháng 10): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ Nhật MỚI! (24 tháng 10): 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Chính quyền Mount Vernon

Các ngày trong tuần: 12 giờ trưa – 7 giờ tối
Thứ Bảy (18 tháng 9, 23 & 30 tháng 10): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ Nhật MỚI! (24 tháng 10): 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Yêu cầu về Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ tùy thân có ảnh không phải là loại giấy tờ xác nhận danh tính duy nhất được chấp nhận. Các loại giấy tờ được chấp nhận bao gồm hóa đơn điện nước hiện tại, bảng sao kê ngân hàng, séc của chính phủ, phiếu lương hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác của chính phủ có tên và địa chỉ của bạn.

Một số loại giấy tờ xác nhận danh tính phổ biến nhất được chấp nhận ở tất cả các địa điểm trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu cử là:

*Không được hết hạn quá 12 tháng

Ví dụ về các loại giấy tờ xác nhận danh tính không được chấp nhận bao gồm:

mask icon

Thiết bị Bảo vệ Cá nhân Được đề xuất

Nhân viên Bầu cử và quan sát viên cuộc bỏ phiếu bắt buộc phải mặc Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE), bao gồm cả khẩu trang và găng tay. Các cử tri được khuyến khích thực hiện theo các hướng dẫn này.

Hãy bảo vệ bản thân và các cử tri khác bằng cách mặc các loại PPE được chấp nhận chung, bao gồm:

  • Khẩu trang ôm khít kín mũi và miệng của bạn
  • Găng tay dùng một lần, sau đó rửa tay.

Xin vui lòng tuân theo các hướng dẫn khác về giãn cách xã hội (cách những người khác tối thiểu 6 foot) theo đề xuất của CDC.

Bản đồ các Địa điểm Bỏ phiếu Sớm

Bản đồ bên dưới hiển thị các địa điểm bỏ phiếu sớm có sẵn cho tất cả các cử tri Hạt Fairfax, bất kể bạn ở quận nào. Các quận hiển thị trên bản đồ là của Hạ viện, một trong bốn vị trí sẽ được bầu cử trong năm nay.

Bạn không cần phải bỏ phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu sớm trong quận của bạn để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Nhân viên Bầu cử ghi tên của bạn sẽ giao cho bạn lá phiếu thích hợp cho quận của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể nhấp vào các địa điểm để xem thời gian làm việc và được chỉ đường đi đến địa điểm đó.

Bạn có Vấn đề hoặc Mối bận tâm?

Ở lại địa điểm bỏ phiếu và gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri

(844) 482-8683

Hoặc hỏi người quan sát cuộc bỏ phiếu để được hỗ trợ.