Bỏ phiếu Sớm Trực tiếp

Mọi cử tri đã ghi danh có thể bỏ phiếu sớm mà không cần lý do hay giải thích. Các lá phiếu bầu cử sớm được chuyển trực tiếp vào máy bỏ phiếu, vì vậy quý vị có thể an tâm rằng lá phiếu của mình sẽ được tính.

Việc bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 5 Tháng Mười Một, 2024 bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng Chín và kéo dài đến Thứ Bảy, ngày 2 tháng Mười Một tại Văn Phòng Sở Ghi Danh tại Trung Tâm Chính Quyền Quận Fairfax, Trung Tâm Chính Phủ Mount Vernon, và Trung Tâm Chính Quyền Quận Bắc. Bắt đầu từ thứ Năm, ngày 17 tháng 10, việc bỏ phiếu sẽ có sẵn tại 13 địa điểm bổ sung. Địa điểm và giờ làm việc được liệt kê dưới đây. Chọn bỏ phiếu thứ Bảy có sẵn.

Tất cả các cử tri của Hạt Fairfax đều đủ điều kiện bỏ phiếu sớm tại bất kỳ địa điểm nào dưới đây. Các cử tri không thuộc Hạt Fairfax có thể liên hệ với cơ quan hộ tịch địa phương để biết thông tin về các lựa chọn bỏ phiếu sớm trực tiếp trong khu vực của họ.

Bỏ phiếu ở lề đường cũng có sẵn trong thời gian bỏ phiếu sớm: những người từ 65 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật thể chất có thể bỏ phiếu từ xe của họ.

Quý vị đã nhận được một lá phiếu qua thư nhưng muốn gửi lại trực tiếp? Quý vị có thể bỏ lá phiếu đã hoàn thành của mình tại bất kỳ địa điểm nào ở dưới đây trong giờ làm việc. Mỗi địa điểm đều có các thùng phiếu và lúc nào cũng có mặt Nhân viên Bầu cử tại thùng phiếu.

20 tháng 9 - 2 tháng 11
tại ba Trung tâm Bỏ phiếu Sớm

Địa điểm & Thời gian:
Nhấp vào địa điểm để mở trong Bản đồ Google

Trung tâm Chính quyền Hạt Fairfax

Các ngày trong tuần: 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều
Thứ Bảy (21/9, 19/10, 26/10, 2/11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ nhật: Tháng Mười 271 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Chính quyền Mount Vernon

Các ngày trong tuần: 1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Thứ Bảy (21/9, 19/10, 26/10, 2/11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ nhật: Tháng Mười 271 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Chính quyền Hạt Bắc

Các ngày trong tuần: 1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Thứ Bảy (21/9, 19/10, 26/10, 2/11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ nhật: Tháng Mười 271 giờ chiều – 5 giờ chiều

17 Tháng Mười - 2 Tháng Mười Một tại 13 địa điểm trên toàn Hạt Fairfax

Thời gian:

Các ngày trong tuần: 1 giờ chiều – 7 giờ chiều
Thứ Bảy (21/9, 19/10, 26/10, 2/11): 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
Chủ nhật: Tháng Mười 27: 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Địa điểm:
Nhấp vào địa điểm để mở trong Bản đồ Google

Thư viện Trung tâm Burke
Thư viện Khu vực Centerville
Trung tâm Chính quyền Franconia
Thư viện Great Falls
Thư viện Herndon Fortnightly
Thư viện Lorton
Trung tâm Chính quyền Mason
Trung tâm Chính quyền McLean
Trung tâm Cộng đồng Providence
Trung tâm Chính quyền Sully
Thư viện Thomas Jefferson
Thư viện Khu vực Tysons-Pimmit
Trung tâm Chính quyền West Springfield

Yêu cầu về Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ tùy thân có ảnh không phải là loại giấy tờ xác nhận danh tính duy nhất được chấp nhận. Các loại giấy tờ được chấp nhận bao gồm hóa đơn điện nước hiện tại, bảng sao kê tài khoản ngân hàng, séc của chính phủ, phiếu lương hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác của chính phủ có tên và địa chỉ của quý vị.

Một số loại giấy tờ xác nhận danh tính phổ biến nhất được chấp nhận ở tất cả các địa điểm trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu cử là:


Ví dụ về các loại giấy tờ xác nhận danh tính không được chấp nhận bao gồm:

Nhấp vào đây để xem danh sách đầy đủ các loại giấy tờ xác nhận danh tính được chấp nhận.

* “Hợp lệ” có nghĩa là tài liệu là chính hãng và không hết hạn trong hơn mười hai tháng, ngoại trừ bằng lái xe Virginia hoặc thẻ ID do DMV cấp, không nên xem xét ngày hết hạn khi xác định tính hợp lệ của nó.

Bạn có Vấn đề hoặc Mối bận tâm?

Ở lại địa điểm bỏ phiếu và gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri

(844) 482-8683

Hoặc hỏi người quan sát cuộc bỏ phiếu để được hỗ trợ.