Câu hỏi Thường Gặp

1Cuộc Tổng Tuyển cử tháng Mười Một có thùng phiếu không?

Có. Thùng phiếu là một cách an toàn để gửi các lá phiếu qua thư đã hoàn thành của quý vị đúng thời hạn để lá phiếu của quý vị được tính mà không cần sử dụng Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ. Tại Hạt Fairfax, các thùng phiếu sẽ có sẵn tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu sớm khi các địa điểm này mở cửa và tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu của Hạt Fairfax từ 6 giờ sáng - 7 giờ tối thứ Ba, Vào Ngày Bầu Cử.

Nhân viên Bầu cử sẽ liên tục giám sát các thùng phiếu khi chúng có sẵn. Các thùng phiếu sẽ nằm bên ngoài căn phòng nơi diễn ra cuộc bỏ phiếu thông thường hoặc gần lối vào của tòa nhà.

2Làm thế nào để chắc chắn rằng phiếu bầu của tôi được tính?

Hãy gửi lại SỚM lá phiếu vắng mặt đã điền đầy đủ thông tin của quý vị trước Ngày Bầu cử. Lý do chính mà lá phiếu vắng mặt gửi lại không được tính là vì chúng được gửi lại quá muộn, sau hạn chót.

  • Đích thân bỏ lá phiếu mà quý vị đã điền đầy đủ thông tin vào thùng phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào trong giờ làm việc hoặc tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào vào Ngày Bầu cử từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối
  • Nếu quý vị chọn sử dụng Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ, xin hãy gửi trước tối thiểu 2 tuần để đảm bảo lá phiếu đã hoàn thành của quý vị được gửi đến nơi.

Giảm thiểu rủi ro khi bỏ phiếu.

  • Bỏ phiếu Sớm vào bất kỳ lúc nào trong thời gian bỏ phiếu sớm 45 ngày để quý vị có thể chọn thời gian khi quý vị rảnh cũng như khi thời tiết và các điều kiện khác đều tốt.
  • Lên kế hoạch bỏ phiếu trước Ngày Bầu cử để nếu các điều kiện thay đổi thì luôn có một ngày khác để bỏ phiếu. Ngày Bầu cử là ngày CUỐI CÙNG để bỏ phiếu.
3Tôi có thể hủy yêu cầu lá phiếu vắng mặt qua thư của mình không? Tôi phải làm gì nếu tôi không muốn bỏ phiếu qua thư nữa?

Không. Tuy nhiên, quý vị có các tùy chọn về việc phải làm:

  • Gửi lại lá phiếu qua thư mà quý vị đã điền đầy đủ thông tin:
    • Thông thường qua đường bưu điện càng sớm càng tốt. Đừng chờ đợi!
    • Bằng cách bỏ lá phiếu vào các thùng phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào trong giờ làm việc hoặc tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào vào Ngày Bầu cử từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.
  • Đổi lá phiếu vắng mặt của quý vị để lấy lá phiếu mới và bỏ phiếu bình thường tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào hoặc địa điểm bỏ phiếu bình thường của quý vị vào Ngày Bầu cử.
4Tôi phải làm gì nếu tôi không nhận được hoặc nếu tôi làm mất lá phiếu vắng mặt qua thư?

Hãy đến địa điểm bỏ phiếu sớm nếu quý vị có thể. Quý vị sẽ có thể bỏ phiếu bình thường sau khi ký một tuyên bố.

Nếu quý vị không thể đi bỏ phiếu sớm, hãy đến địa điểm bỏ phiếu của quý vị vào ngày bầu cử. Họ sẽ yêu cầu quý vị bỏ phiếu tạm thời. Mặc dù Hội đồng Bầu cử có toàn quyền quyết định xem phiếu bầu của quý vị có được tính hay không, họ thường chấp nhận các lá phiếu tạm thời cho những người không gửi lại lá phiếu vắng mặt của mình qua thư.

5Nếu tôi viết sai trên lá phiếu của mình thì sao?

Nếu quý vị viết sai trên lá phiếu của mình và chưa gửi lại, quý vị có thể nhận được một lá phiếu mới bằng cách gửi email tới địa chỉ absenteevoting@fairfaxcounty.gov với từ "Reissue" (Cấp lại) trong dòng tiêu đề.

Quý vị không thể yêu cầu cấp lại lá phiếu nếu quý vị đã gửi lại lá phiếu vắng mặt ban đầu của mình.

6Khi nào tôi phải gửi lại lá phiếu của mình?

Để phiếu bầu của quý vị được đếm, lá phiếu đã hoàn thành của quý vị phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử lúc 7 giờ tối. Các lá phiếu nhận được trước buổi trưa thứ Sáu sau Ngày Bầu cử sẽ được đếm. US Mail mất 2-5 ngày để gửi nên thư không muộn hơn thứ Bảy, ngày 2 tháng 11.

Nếu quý vị lo lắng về việc lá phiếu có được gửi lại đúng lúc hay không, quý vị có thể gửi lại lá phiếu mà quý vị đã điền đầy đủ thông tin vào thùng phiếu ở bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm hoặc địa điểm bỏ phiếu nào (không nhất thiết phải là địa điểm bỏ phiếu của chính quý vị) trong giờ làm việc.

7Làm thế nào để tôi được hỗ trợ đi đến nơi bỏ phiếu?

Chính quyền Hạt Fairfax cung cấp hỗ trợ đi lại cho người lớn tuổi, người có thu nhập thấp, người khuyết tật và những người đang sử dụng Dịch vụ Nhân sinh của Hạt Fairfax, là những người cần hỗ trợ đi lại.

8Tôi bị hạn chế khả năng vận động, tôi có thể bỏ phiếu từ xe của mình không?

Có. Bỏ phiếu ở lề đường có sẵn trong thời gian bỏ phiếu sớm cũng như vào ngày bầu cử cho tất cả những người từ 65 tuổi trở lên và những người khuyết tật.

9Làm thế nào để tôi có thể phục hồi quyền bỏ phiếu của mình sau khi chấp hành xong bản án?

Đối với một số người bị kết án trọng tội, họ sẽ bị tước bỏ quyền bỏ phiếu suốt đời trừ khi được Thống đốc tiểu bang Virginia phục hồi. Để kiến ​​nghị Thống đốc phục hồi các quyền của quý vị, bao gồm cả quyền bỏ phiếu, hãy nhấp vào đây.

Bạn có Vấn đề hoặc Mối bận tâm?

Ở lại địa điểm bỏ phiếu và gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri

(844) 482-8683

Hoặc hỏi người quan sát cuộc bỏ phiếu để được hỗ trợ.

Liên hệ với Chúng tôi

Fairfax County Democratic Committee:
info@fairfaxdemocrats.org or 703-573-6811