Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử

Tất cả các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Bỏ phiếu ở lề đường có sẵn cho những người từ 65 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật về thể chất.

Hãy chắc chắn rằng quý vị có kế hoạch bỏ phiếu. giấy tờ tùy thân. địa điểm bỏ phiếu.

Quý vị đã nhận được một lá phiếu qua thư nhưng muốn gửi lại trực tiếp? Quý vị có thể bỏ lá phiếu đã hoàn thành của mình tại bất kỳ địa điểm nào ở dưới đây trong giờ làm việc. Mỗi địa điểm đều có các thùng phiếu và lúc nào cũng có mặt Nhân viên Bầu cử tại thùng phiếu.

Xác nhận Địa điểm Bỏ phiếu của Quý vị

Một vài địa điểm bỏ phiếu đã thay đổi kể từ cuộc bầu cử lần trước. Hãy sử dụng công cụ này để xác nhận địa điểm bỏ phiếu của quý vị. Tất cả các địa điểm đều mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Nhập địa chỉ nhà của quý vị ở Hạt Fairfax (ví dụ: 777 Đường Lynn, Herndon).

Yêu cầu về Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ tùy thân có ảnh không phải là loại giấy tờ xác nhận danh tính duy nhất được chấp nhận. Các loại giấy tờ được chấp nhận bao gồm hóa đơn điện nước hiện tại, bảng sao kê tài khoản ngân hàng, séc của chính phủ, phiếu lương hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác của chính phủ có tên và địa chỉ của quý vị.

Một số loại giấy tờ xác nhận danh tính phổ biến nhất được chấp nhận ở tất cả các địa điểm trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu cử là:


Ví dụ về các loại giấy tờ xác nhận danh tính không được chấp nhận bao gồm:

Nhấp vào đây để xem danh sách đầy đủ các loại giấy tờ xác nhận danh tính được chấp nhận.

* “Hợp lệ” có nghĩa là tài liệu là chính hãng và không hết hạn trong hơn mười hai tháng, ngoại trừ bằng lái xe Virginia hoặc thẻ ID do DMV cấp, không nên xem xét ngày hết hạn khi xác định tính hợp lệ của nó.

Ngày Bầu Cử - Cơ Hội Cuối Cùng để Bỏ Phiếu

Days

Bạn có Vấn đề hoặc Mối bận tâm?

Ở lại địa điểm bỏ phiếu và gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri

(844) 482-8683

Hoặc hỏi người quan sát cuộc bỏ phiếu để được hỗ trợ.