Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử

Tất cả các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào thứ Ba, ngày 7 tháng 11 năm 2023 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Do đại dịch đang diễn ra, chúng tôi không biết liệu có phải xếp hàng dài vào Ngày Bầu cử năm nay hay không, vì vậy hãy chuẩn bị để xếp hàng lâu hơn do giãn cách xã hội.

Bỏ phiếu ở lề đường có sẵn cho những người từ 65 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật về thể chất.

Hãy chắc chắn rằng quý vị có kế hoạch bỏ phiếu. giấy tờ tùy thân. địa điểm bỏ phiếu.

Quý vị đã nhận được một lá phiếu qua thư nhưng muốn gửi lại trực tiếp? Quý vị có thể bỏ lá phiếu đã hoàn thành của mình tại bất kỳ địa điểm nào ở dưới đây trong giờ làm việc. Mỗi địa điểm đều có các thùng phiếu và lúc nào cũng có mặt Nhân viên Bầu cử tại thùng phiếu.

Xác nhận Địa điểm Bỏ phiếu của Quý vị

Một vài địa điểm bỏ phiếu đã thay đổi kể từ cuộc bầu cử lần trước. Hãy sử dụng công cụ này để xác nhận địa điểm bỏ phiếu của quý vị. Tất cả các địa điểm đều mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Nhập địa chỉ nhà của quý vị ở Hạt Fairfax (ví dụ: 777 Đường Lynn, Herndon).

Yêu cầu về Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ tùy thân có ảnh không phải là loại giấy tờ xác nhận danh tính duy nhất được chấp nhận. Các loại giấy tờ được chấp nhận bao gồm hóa đơn điện nước hiện tại, bảng sao kê tài khoản ngân hàng, séc của chính phủ, phiếu lương hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác của chính phủ có tên và địa chỉ của quý vị.

Một số loại giấy tờ xác nhận danh tính phổ biến nhất được chấp nhận ở tất cả các địa điểm trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu cử là:

*Không được hết hạn quá 12 tháng

Ví dụ về các loại giấy tờ xác nhận danh tính không được chấp nhận bao gồm:

Các địa điểm bầu cử sẽ mở cửa sau

Days
Hours
Minutes
Seconds

Bạn có Vấn đề hoặc Mối bận tâm?

Ở lại địa điểm bỏ phiếu và gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Cử tri

(844) 482-8683

Hoặc hỏi người quan sát cuộc bỏ phiếu để được hỗ trợ.