Lá phiếu qua Thư

Chỉ Khu vực Quốc hội 10 và 11

1

Yêu cầu lá phiếu qua thư của quý vị

Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu nhận được lá phiếu qua thư mà không cần lý do.

Bất kỳ ai quan tâm đến tùy chọn này nên gửi yêu cầu càng sớm càng tốt để có thời gian cho việc xử lý yêu cầu và gửi thư.

Nếu không có Giấy phép Lái ​​xe DMV hoặc giấy tờ tùy thân của tiểu bang, quý vị có thể in và gửi lại biểu mẫu yêu cầu vắng mặt bằng giấy.

2

Điền vào lá phiếu của quý vị

 1. Đánh dấu lá phiếu của quý vị bằng bút bi màu đen hoặc xanh lam, tô trọn vẹn vào các ô hình bầu dục.
 2. Niêm phong lá phiếu của quý vị trong phong bì gửi lại bảo đảm.
 3. Điền đầy đủ vào tuyên bố trên phong bì gửi lại.
  • Điền tên và địa chỉ của quý vị như nội dụng đã được in sẵn trên phong bì gửi lại mà quý vị nhận được cùng với lá phiếu của mình.
  • Ký vào phong bì.
  • Mới: Vui lòng bao gồm năm sinh và 4 chữ số cuối của số An sinh xã hội của bạn.
  • Ghi ngày của tuyên bố là ngày hôm đó.
Nếu quý vị thay đổi ý định và không muốn bỏ phiếu vắng mặt nữa, hãy mang lá phiếu vắng mặt của quý vị đến địa điểm bỏ phiếu sớm (ưu tiên) hoặc đến địa điểm bỏ phiếu thông thường của quý vị vào Ngày Bầu cử (Thứ Ba, ngày 18 tháng 6) để bỏ phiếu.

Nếu quý vị làm mất hoặc không nhận được lá phiếu vắng mặt của mình, hãy đi bỏ phiếu sớm để bỏ phiếu bình thường. Chỉ đợi đến Ngày Bầu cử nếu quý vị không còn lựa chọn nào khác.

3

Gửi lại lá phiếu của quý vị

Quý vị có hai lựa chọn để gửi lại lá phiếu vắng mặt đã điền đầy đủ thông tin của mình.

 1. Thùng phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào của Hạt Fairfax, hoặc tại bất kỳ điểm bỏ phiếu nào vào ngày bầu cử
  Trong thời gian mà các địa điểm bỏ phiếu sớm mở cửa và từ 6 giờ sáng – 7 giờ tối vào Ngày Bầu cử (Thứ Ba, ngày 18 tháng 6) tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu, quý vị có thể gửi lại lá phiếu đã điền đầy đủ thông tin, đã niêm phong của mình vào thùng phiếu.


  HOẶC

 2. Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ
  Bỏ phong bì đựng phiếu bầu đã điền đầy đủ thông tin của quý vị vào bất kỳ hộp thư nào của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ. Quý vị không cần thanh toán bưu phí. Quý vị nên làm điều này càng sớm càng tốt. US Mail mất 2-5 ngày để gửi nên thư không muộn hơn Thứ Bảy, ngày 15 tháng Sáu.

Nếu quý vị thay đổi ý định và không muốn bỏ phiếu vắng mặt nữa, hãy mang lá phiếu vắng mặt của quý vị đến địa điểm bỏ phiếu sớm (ưu tiên) hoặc đến địa điểm bỏ phiếu thông thường của quý vị vào Ngày Bầu cử (Thứ Ba, ngày 18 tháng 6) để bỏ phiếu.

Theo dõi lá phiếu qua thư của quý vị

Để theo dõi trạng thái lá phiếu của quý vị, hãy truy cập
Cổng thông tin Công dân của Hội đồng Bầu cử Virginia

Hoặc gọi đến Văn phòng Bầu cử Hạt Fairfax theo số (703) 222-0776